5.Złączka do paneli ogrodz. nierdzewna

Wraz z powyższymi kleszczami umożliwia łączenie ogrodzeniowych-do-muru-bekafor,131607.html">paneli ogrodzeniowych lub mat zgrzewanych.